Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

Dane kontaktowe

Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce

ul. Marii Konopnickiej 3,
63-910 Miejska Górka

tel. 065 547 41 25
tel. 065 547 41 26 

e-mail: zsmg@o2.pl 
http://www.zsmg.info/

Dyrektor - mgr Jolanta Hryniowska