Wydział Komunalny

Naczelnik Wydziału Komunalnego

Mienie Komunalne

Ochrona Środowiska

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami

Zarządzanie Drogami, Gospodarowanie Wodami

Rolnictwo, Ochrona Przyrody i Zwierząt