Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce - świadczenia rodzinne - uprzejmie informuje, że możliwe jest pobieranie i składanie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30 w pokoju nr 5 i 6. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. 

Program „Rodzina 500 +” jest to świadczenie wychowawcze przyznane na każde drugie i kolejne  dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu „Rodzina 500 +” wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: