Opublikowano 02 sierpnia 2019

Plany priorytetowe dzielnicowych z Miejskiej Górki

Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce od 1 sierpnia prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji, naniesień na Mapę Zagrożeń oraz debat ze społeczeństwem oraz 
z bieżącej analizy.

Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów prawa. Realizacji celów służyć będą m.in.: nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami i instytucjami pozapolicyjnymi, w tym samorządem lokalnym.
Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

Starszy Dzielnicowy rejonu nr 10 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce asp.sztab. Marcin Spica tel. 65-546-5350, 786-936-473 w Miejskiej Górce na ul. Rynek prowadzi plan priorytetowy mający na celu zminimalizowanie wykroczeń uciążliwych społecznie takich jak: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zakłócanie porządku publicznego

Dzielnicowy rejonu nr 11 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce mł.asp. Damian Huchrak tel. 65-546-6350, 516-938-735 w Annopolu prowadzi plan priorytetowy mający na celu wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecaniu i zakłócaniu porządku publicznego w obrębie sklepu i parku w Zakrzewie

Dzielnicowy rejonu nr 12 z Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce mł.asp. Roman Niwczyk tel. 65-546-6350, 516-953-667 w Karolinkach prowadzi plan priorytetowy mający na celu wyeliminowanie bądź znaczące ograniczenie negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecaniu i zakłócaniu porządku publicznego w obrębie „Wiatraka” i placu zabaw w Karolinkach.


asp.sztab. 
Sylwester Sarbinowski