Informacja dot. przekazywania gruzu i innych odpadów

Zgodnie z decyzją Starosty Rawickiego z dnia 25.05.2016 r. Zn. ABŚ.6233.5.2016 na działce o nr ewid. 541 w Konarach (kierunek Ostrobudki) gmina prowadzi odzysk odpadów.

Regulamin skłądowania gruzu

 1. Składowisko przyjmuje:
  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów bez zbrojenia
  • gruz ceglany
  • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych bez zbrojenia
  • glebę, ziemię oraz kamienie
 2. Bezwzględny zakaz wjazdu i wchodzenia na teren składowiska bez zezwolenia
 3. Godziny przyjmowania od godz. 8.00 - 16.00 w każdą sobotę