Dane statystyczne

Powierzchnia gminy Miejska Górka
Powierzchnia 103,6 km2
Użytki rolne 7908 ha
Lasy i grunty leśne 18,83 ha
Grunty orne 7064 ha
Sady 61,40 ha
Łąki i pastwiska 580,80 ha
Liczba gospodarstw rolnych 916
Budżet Gminy Miejska Górka na 2017 rok
Dochody 38.768.052,74 zł
Wydatki 43.268.052,74 zł
Liczba mieszkańców gminy Miejska Górka (Stan na 31 grudnia 2018 roku)
Miasto Miejska Górka 3326
Liczba mieszkańców wszystkich wsi z terenu gminy 6093
Liczba wszystkich mieszkańców gminy Miejska Górka 9419
Liczba mieszkańców wsi (Stan na 1 stycznia 2017 roku)
Annopol 0
Dąbrowa 377
Dłoń 622
Gostkowo 371
Jagodnia 8
Karolinki 254
Kołaczkowice 320
Konary 1199
Melanowo 37
Niemarzyn 421
Oczkowice 251
Piaski 152
Roszkowo 272
Roszkówko 150
Rozstępniewo 235
Rzyczkowo 137
Sobiałkowo 865
Topólka 66
Woszczkowo 117
Zakrzewo 290
Zalesie 22
Zmysłowo 47
RAZEM 6093
Mienie komunalne (Stan na 2017 rok)
Świetlice wiejskie 11
Zbiorniki wodne 17
Obiekty sportowe (bez obiektów znajduących się na terenie szkół):  
Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny 1
Boisko piłkarskie pełnowymiarowe 2
Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe 3
Boisko baseballowe i softballowe pełnowymiarowe 1
Boisko do koszykówki 1
Boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowe 1
Skatepark 1
Boisko uniwersalne- wielozadaniowe 2
Sala gimnastyczna o wymiarach od 24x12m do poniżej 36x19m 1
Kort tenisowy otwarty 2
Siłownia zewnętrzna 1
Oczyszczalnia ścieków 1
Przedszkola, szkóły oraz uczniowie w Gminie Miejska Górka. (Stan na rok szkolny 2017/2018)
Liczba przedszkoli 4

W tym:

 • Przedszkole w Miejskiej Górce (samodzielny podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Konarach (samodzielny podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Dłoni wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Niepubliczne przedszkole"TUPTUP" (podmiot prowadzony przez osobę fizyczną)
 
Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 2

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce (oddział przedszkolny, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie ( oddziały przedszkolne, podmiot prowadzony przez gminę),
 
Liczba szkół podstawowych 4

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Dłoni wchodząca w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę).
 
Liczba szkół, w których prowadzone są dotychczasowe klasy gimnazjalne 3

W tym:

 • Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (klasy gimnazjalne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Konarach (klasy gimnazjalne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie (klasy gimnazjalne, podmiot prowadzony przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart)
 
Liczba szkół ponadgimnazjalnych 1

W tym:

 • Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Jeden zespół szkół, w którym prowadzone są różne typy szkół ponadgimnazjalnych tj. Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce
 • funkcjonujące przejściowo w związku z reformą ustroju szkolnego klasy dotychczasowego gimnazjum oraz klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
 
Liczba przedszkolaków (przedszkola + oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych) 303
Liczba uczniów szkół podstawowych (klasy 1-7) 769
Liczba uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych (klasy gimnazjalne 2 i 3) 198
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce 73
Liczba uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Miejskiej Górce i dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej 127
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce 54
Liczba wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych 254