Opublikowano 30 września 2019

Badanie ankietowe - uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, w dniach 1 - 20 października, ankieterzy statystyczni realizują badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.